29.6.11

Editar archivo de password

Sempre m'oblid com editar el fitxers d'usuaris que poden accedir al proxy.

Comandament: htpasswd /etc/squid/passwd user1

Una bona explicació per configurar usuaris amb contrasenya per un servidor proxy squid: http://www.cyberciti.biz/tips/linux-unix-squid-proxy-server-authentication.html

En Gentoo, aquesta utilitat pertany al paquet app-admin/apache-tools

Cap comentari:

Publica un comentari

Escriu