3.11.15

Minecraft i Ubuntu 15

Error amb el certificat ssl al intentar instalar Minecraft.jar amb l'OpenJDK (8 en el meu cas).

Es soluciona amb:

sudo update-ca-certificates -f

Font: http://askubuntu.com/questions/627426/minecraft-with-openjdk-7-i-get-the-trustanchors-parameter-must-be-non-empty

1.11.15

Instalar drivers nvidia Sabayon i Ubuntu 15.04

Ubuntu

Hi ha un problema amb es compiz per lo que poden instal·larse els drivers oficials d'nvidia però abans s'ha de desactivar l'opció problemàtica del compiz.

Al menú del grub, sense els drivers d'nvidia instalats, editar la línia per iniciar el sistema prement "e" i afegir "nomodeset" a la línia:

linux    /boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic root=UUID=d10729f4-fed6-4455-b2eb-3ae6890f5e71 ro nomodeset quiet splash

Amb això ha d'arrancar amb un driver bàsic de video. Instalem el ccsm.

$ sudo apt-get install compizconfig-settings-manager

L'executem i s'ha de desactivar l'opció:

General > OpenGL > X11 Sync Objects > Enabled

A partir d'aquí, jo tinc instalats els drivers nvidia-304 (els que toquen per la GeForce 7500 LE) amb l'apt-get i funciona perfectament. 

Font: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/compiz/+bug/1425701


Sabayon

Hi ha un bug al live cd de la versió 14, la darrera que s'ha fet amb 32 bits.

Per corretgir aquest bug hem d'editar la línia d'arrencada normal canviant el driver d'X per poder arrancar. Això és afegint-li:

xdriver=nv

Un cop fet s'han de seguir les pases següents:

1. boot the live image in Console mode with xdriver=nv (or xdriver=vesa?)
2. execute this as root: wget -C http://bit.ly/1cdyhm5 -O /tmp/gpu && mv /tmp/gpu /sbin/gpu-configuration && chmod +x /sbin/gpu-configuration
3. execute this as root: /sbin/gpu-configuration --forced-xdriver=nvidia
4. execute this as root: systemctl restart kdm # or gdm if you use GNOME.


L'autor ens indica mode consola però això no funciona, s'ha d'entrar en l'entorn gràfic.

He creat un còpia el script a http://pastebin.com/LH4NzzVS

Font: https://bugs.sabayon.org/show_bug.cgi?id=4529