10.10.11

Instal·lar VLC al Gentoo

A aquesta url s'explica...
http://www.videolan.org/vlc/download-gentoo.html

Realment això del gentoo és tant fàcil com cercar "gentoo xxx" al google i tot s'apareix!

Comandaments de Sabayon

Sincronitzar portage: emerge --sync
Sincronitzar amb portage: equo rescue spmsync
Verificació de llibreries: equo libtest
Refer dependències inverses: revdep-rebuild
Netejar equo: equo cleanup; equo cache clean
Actualitzar environment, configuracions i mòduls: update-env; update-etc; update-modules