31.8.11

TODO XFCE

- Editar menú principal
- Instal·lar cursors pes ratolí
- Temes del lxdm
Arxiu de configuració principal: /etc/lxdm/lxdm.conf
Arxius dels temes: /usr/share/lxdm/themes

30.8.11

XFCE: Treure el gdm i canviar-lo per un altre dm (slim)

Com deixar de veure el punyetero gdm del Gnome3 per loguejar-te gràficament, que poc o res té a veure amb un entorn XFCE.

Lo primer, deshabilitar el gdm al inici del sistema.

# rc-update show | grep dm

I localitzem el gdm, xdm o kdm i el treiem (jo suposaré que tenia gdm al boot):

# rc-update del gdm boot

A partir d'aquí ja podem seguir aquesta guia de Gentoo (des del punt 3 si ja tenim instal·lat XFCE). :p

26.8.11

Instal·lació de XFCE a Sabayon 6

Instal·lar la base de XFCE.
# equo update; equo install xfce4-meta

Gestor de fitxers:
# equo install thunar xfce-extra/thunar-archive-plugin-0.3.0 xfce-extra/thunar-shares-plugin-0.2.0_p20101105 xfce-extra/thunar-vfs-1.2.0 xfce-extra/thunar-volman-0.6.0 xfce-extra/transd-0_p20110501

Ara, instal·lem la resta de coses, des d'Entropy, o fent:

# equo search xfce

I de tot el xorro de paquets (la majoria plug-ins pels panells) triem els que volem instal·lar.

Problemes amb gdm
Si la instal·lació se fa amb Gnome o KDE ja instal·lat, és a dir, no és una instal·lació directa amb XFCE. El gdm/kdm se continuarà executant i a jo m'iniciava xfce en anglés.

Per asegurar-nos que la configuració de XFCE la tenim com si haguessim fet una instal·lació neta, podem fer backup del directory home, esborrar-ne els directoris de configuració (tret dels que evidentment no n'afectin (.icons, .mozilla, ...), reiniciar i quedarà arreglat. Ara, millor quitem el gdm del Gnome3...

23.8.11

CCM Cache. Alleugerar Windows XP

Crec que he trobat un dels problemas pel que es meu ordinador de la feina anava tant lent en iniciar i tancar sessió.

Ccmexec.exe, el servei que s'encarrega de cercar actualitzacions del sistema operatiu tenia una cache bastant gran, localitzada en la següent ruta:

C:\WINDOWS\system32\CCM\Cache

El contingut d'aquest directori pot esborrar-se tranquilament.

22.8.11

Deshabilitar protector pantalla en terminal Linux

Pues eso,

$ setterm -powersave off -blank 0

Fuente y más detalles: Deshabilitar protector pantalla en terminal Linux

I wish I can fly...: How to scan share folder using Clamav

I wish I can fly...: How to scan share folder using Clamav

Bootejar des d'un USB amb VirtualBox

El tema és crear un disc dur que tiri d'un dispositiu existent.
Això se pot fer com s'explica en aquest link.

Download and Install VirtualBox (Install to the default path)
Click Start > Run Type diskmgmt.msc and click OK (In Vista/Win7 use the Start > Search Box)
(1) Locate your USB Disk #
Diskmgmt.msc
Open a command prompt cmd.exe (run as admin in Vista/Win7)
Type cd %programfiles%\oracle\virtualbox
Type the following (replace # with your USB Disk number from step 2)
VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename "%USERPROFILE%"\.VirtualBox\usb.vmdk -rawdisk \\.\PhysicalDrive#
Start VirtualBox (run as admin in Vista/Win7) and create a New Virtual Machine Create a New Virtual Machine
When prompted for a Virtual Hard Disk, tick use existing hard disk and select usb.vmdk Select Existing Virtual Disk usb.vmdk
Once you have finished creating your New Virtual Machine, click Start

Configuración de redes en VirtualBox


Instal·lar Grub 2 dins d'un dispositiu

1. Montar la partició del dispositiu dins un directori:
# mount /dev/sdx1 /home/usuari/mnt
2. Entrar dins es directori
# cd /home/usuari/mnt
3. Canviar el directory root
# chroot /home/usuari/mnt
4. Instal·lar Grub al dispositiu
# grub-install /dev/sdx

19.8.11

Configurar Proxy en XFCE (Provat en Xubuntu 11.04)

Afegir aquestes línies:
export http_proxy=http://username:password@proxyserver.net:port/
export https_proxy=http://username:password@proxyserver.net:port/
export ftp_proxy=http://username:password@proxyserver.net:port/

als fitxers ~/.bashrc i /etc/environment

I això per a que funcioni l'apt a través del proxy.
echo 'Acquire::http { Proxy "http://user:password@address:port"; };' | sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/02proxy

Fonts: Configurar Proxy en XFCE i aquest fil d'ubuntuforums

16.8.11

Com canviar l'aspecte de la pantalla d'identificació en Ubuntu >=10.04

A n'aquesta entrada s'explica com fer-ho, i ho resumeixo aquí.

Executar:
sudo cp /usr/share/applications/gnome-appearance-properties.desktop /usr/share/gdm/autostart/LoginWindow

Sortir de la sessió de Gnome per tornar al log-in i apareixerà automàticament sa finestra per configurar l'aparença.

Finalment, per desfer el canvi:
sudo unlink /usr/share/gdm/autostart/LoginWindow/gnome-appearance-properties.desktop

La darrera versió en que he provat això ha estat la Natty, 11.04.

8.8.11

Per llegir sobre Ubuntu Unity

Interessant web amb tips sobre el Unity d'Ubuntu.

Ubuntu Unity