3.11.15

Minecraft i Ubuntu 15

Error amb el certificat ssl al intentar instalar Minecraft.jar amb l'OpenJDK (8 en el meu cas).

Es soluciona amb:

sudo update-ca-certificates -f

Font: http://askubuntu.com/questions/627426/minecraft-with-openjdk-7-i-get-the-trustanchors-parameter-must-be-non-empty

1.11.15

Instalar drivers nvidia Sabayon i Ubuntu 15.04

Ubuntu

Hi ha un problema amb es compiz per lo que poden instal·larse els drivers oficials d'nvidia però abans s'ha de desactivar l'opció problemàtica del compiz.

Al menú del grub, sense els drivers d'nvidia instalats, editar la línia per iniciar el sistema prement "e" i afegir "nomodeset" a la línia:

linux    /boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic root=UUID=d10729f4-fed6-4455-b2eb-3ae6890f5e71 ro nomodeset quiet splash

Amb això ha d'arrancar amb un driver bàsic de video. Instalem el ccsm.

$ sudo apt-get install compizconfig-settings-manager

L'executem i s'ha de desactivar l'opció:

General > OpenGL > X11 Sync Objects > Enabled

A partir d'aquí, jo tinc instalats els drivers nvidia-304 (els que toquen per la GeForce 7500 LE) amb l'apt-get i funciona perfectament. 

Font: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/compiz/+bug/1425701


Sabayon

Hi ha un bug al live cd de la versió 14, la darrera que s'ha fet amb 32 bits.

Per corretgir aquest bug hem d'editar la línia d'arrencada normal canviant el driver d'X per poder arrancar. Això és afegint-li:

xdriver=nv

Un cop fet s'han de seguir les pases següents:

1. boot the live image in Console mode with xdriver=nv (or xdriver=vesa?)
2. execute this as root: wget -C http://bit.ly/1cdyhm5 -O /tmp/gpu && mv /tmp/gpu /sbin/gpu-configuration && chmod +x /sbin/gpu-configuration
3. execute this as root: /sbin/gpu-configuration --forced-xdriver=nvidia
4. execute this as root: systemctl restart kdm # or gdm if you use GNOME.


L'autor ens indica mode consola però això no funciona, s'ha d'entrar en l'entorn gràfic.

He creat un còpia el script a http://pastebin.com/LH4NzzVS

Font: https://bugs.sabayon.org/show_bug.cgi?id=4529

28.9.15

Imagemagick y el fondo transparent como dios manda

#!/bin/bash
source=$1
in=$1.tmp.png
id=$(echo "$1" | cut -d \. -f1)
out=$2

if [ -z "$2" ]; then
  echo Parametros insuficientes
  exit 1
fi

#
# Add white frame
#
convert $source -bordercolor white -border 1x1 $in


difference="$id".tmp.png
removed_black="$id".tmp.rmblack.png
#removed_black_check="$id".tmp.rmblack.ck.png
matte="$id".tmp.matte.png
matte_negated="$id".tmp.matte.negated.png

# start real
convert $in \( +clone -fx 'p{0,0}' \)  -compose Difference  -composite   -modulate 100,0  +matte  $difference

# remove the black, replace with transparency
convert $difference -bordercolor white -border 1x1 -matte -fill none -fuzz 7% -draw 'matte 1,1 floodfill' -shave 1x1 $removed_black
#composite  -compose Dst_Over -tile pattern:checkerboard $removed_black $removed_black_check

# create the matte
convert $removed_black -channel matte -separate  +matte $matte

# negate the colors
convert $matte -negate -blur 0x1 $matte_negated

# you are going for: white interior, black exterior
composite -compose CopyOpacity $matte_negated $in $out
#composite -compose Dst_Over -tile pattern:checkerboard $out $id.new.check.png

rm $id.tmp*

Grandísimo

30.6.15

Linux - Wifi Acer Aspire V5 122p

Documentació per (intentar) fer anar la wifi des d'alguna distribució linux:

http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=68&t=175145
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Driver/bcm43xx
http://ubuntu-master.mirror.tudos.de/ubuntu/pool/restricted/b/bcmwl/

Fins ara només ha funcionat out of the box amb Porteus.
No he aconseguit fer-la anar de cap manera amb Slax 6, ni 7.0.8 ni 7.0.9.

25.6.15

ssh through http proxy

Instalar corkscrew i crear un fitcher de configuració tipus

Host *
  ProxyCommand corkscrew host_del_proxy port_del_proxy %h %p [ruta al fitxer d'autentificació]

Aquest fitxer o bé el posam a .ssh/config, o si li donem un altre nom li passem al ssh mitjançant -F

Fitxer d'autentificació

echo "user:password" > ~/.ssh/proxyauth

--

Més opciones per ssh a travès de proxy http:

https://wiki.archlinux.org/index.php/HTTP_tunneling

Xubuntu general proxy settings

http://askubuntu.com/questions/150210/how-do-i-set-systemwide-proxy-servers-in-xubuntu-lubuntu-or-ubuntu-studio

GPG. pinentry: cannot connect to X server

Generant un parell de claus per encriptar amb gpg via ssh, s'ha produït l'error:

pinentry: cannot connect to X server

Això és degut a un intent de mostrar a l'X un diàleg per introduïr la passphrase. Es tracta d'un paràmetre que depen de com s'hagi fet la instalació de gnupg.

La solució és canviar la configuració de gpg-agent (qui crida a pinentry) per tal de que el sistema empri un altre mètode.

Això és editant gpg-agent.conf, que en el meu cas no existia, així doncs l'he creat així:

~/.gnupg/gpg-agent.conf

El contingut del fitxer és aquest:

pinentry-program /usr/bin/pinentry-curses

I arreglat ;)

font: http://superuser.com/questions/520980/how-to-force-gpg-to-use-console-mode-pinentry-to-prompt-for-passwords

3.6.15

Recopilació de llocs proxy

http://fpl.my-proxy.com/forumlist.txt

# FPL Forum List (2015-06-02)
# Format: forum link|topic link characteristic|whether scan attachment|attachment link characteristic
# FPL 1.05 can read the comments begined with "##"

# If you are not familar with the FPL Formal List format, please refer to this topic first:
# How to add new forums to FPL list: http://forum.my-proxy.com/viewtopic.php?t=8

# If you know other proxy sites, please share them with us at http://forum.my-proxy.com
# About the ranks, please refer to our Leech List Statistics Report: http://fpl.my-proxy.com/liststat.php

## Rank 1, Forum, Free Public Proxy Lists, need login
http://www.proxyfire.net/forum/forumdisplay.php?f=14|showthread.php?t=|0

## Rank 2, Forum, Http Anon & Elite Proxies Daily
http://proxy-masterz.com/vb/f3/|#post|0

## Rank 3, Non-forum, Proxy List / Anonymous (update every hour)
http://www.cybersyndrome.net|pl|0

## Rank 4, Non-forum, Transparent proxies
http://www.freeproxy.ch/proxy.txt

## Rank 5, Non-forum, Fresh Proxies
http://elite-proxies.blogspot.com/

## Rank 6, Non-forum, Fresh Proxies
http://proxy.ipcn.org/proxylist2.html

## Rank 7, Non-forum, All working proxies
http://www.free-proxy-list.ru/free-proxy-list/all-working-proxies.php

## Rank 8, Non-forum, Fresh Proxies
http://www.proxies.cz.cc/

## Rank 9, Non-forum, Fresh Proxies
http://www.proxydb.ru/News.aspx|HTTP|0

## Rank 10, Forum, Anonymous Proxy
http://www.hayatforumda.com/anonymous-proxy/|#post|0

## Rank 11, Forum, Fresh Proxy Forum
http://www.dlnxt.com/f42-proxies/|#post|0

## Rank 12, Forum, Proxies, Need scanning attachments
http://www.lawinaboard.com/forums/index.php?showforum=8|showtopic=|1|act=Attach

## Rank 13, Forum, High anonymous (Elite) HTTP proxies
http://www.final4ever.com/forumdisplay.php?f=144|showthread.php?t=|0

## Rank 14, Non-forum, Only Anonymous Proxy
http://proxy.speedtest.at/proxyOnlyAnonymous.php?offset=0|offset|0

## Rank 15, Non-forum, Fresh Proxies Blog
http://www.proxyvadi.net/proxy-list|-listesi-|0

## Rank 16, Forum, Fresh Proxy Forum
http://www.forum.freeproxy.ru/viewforum.php?f=5|viewtopic.php?t=|0

## Rank 17, Non-forum, Fresh Proxy Blog
http://globalproxies.blogspot.com/

## Rank 18, Non-forum, Fresh Proxies
http://en.soks.biz/?free

## Rank 19, Non-forum, Fresh Proxies
http://bulkinfo.net/Proxy|/Proxy/Article/|0

## Rank 20, Non-forum, Fresh Proxies
http://www.rmccurdy.com/scripts/proxy/good.txt

## Rank 21, Non-forum, Anonymous Proxy Lists
http://www.hackingballz.com/lista_proxys_anonimos|lista_proxys_anonimos/|0

## Rank 22, Non-forum, Fresh Proxies
http://mmm-downloads.at.ua/blog

## Rank 23, Non-forum, Fresh Proxies
http://www.3ghttp.com/daili/zxhttp/|daili/zxhttp/|0

## Rank 24, Non-forum, Http proxy (10 pages), College proxy (2 pages)
http://www.cnproxy.com|proxy|0

## Rank 25, Non-forum, Proxy list
http://www.textproxylists.com/proxy.php?allproxy

## Rank 26, Non-forum, Fresh Proxies
http://anon-proxy.ru/|html|0

## Rank 27, Forum, Need login
http://www.golden-joint.com/index.php?showforum=42|showtopic=|0

## Rank 28, Forum, Black Hat SEO Proxies, Need Login
http://www.blackhatteam.com/f120/|f120|0

## Rank 29, Non-forum, HTTP Proxy Server Lists
http://www.proxiesatwork.com/proxylist.php|page=|0

## Rank 30, Non-forum, Fresh Proxies
http://www.cool-proxy.net/index.php?action=proxy-list|page=|0

## Rank 31, Non-forum, Http high anonymous proxy list
http://proxylists.net/http_highanon.txt

## Rank 32, Non-forum, Fresh Proxies
http://www.ip-adress.com/proxy_list/?k=type

## Rank 33, Non-forum, Fresh Proxies
http://wapland.org/proxy/proxy.txt

## Rank 34, Non-forum, Different anonymities of proxies (8 pages)
http://en.proxy.net.pl/fresh.html|proxy|0

## Rank 35, Non-forum, Proxy list
http://proxy-heaven.blogspot.com/

## Rank 36, Non-forum, Checked proxy list (about 50 pages)
http://www.proxybase.de/en/list-0.htm|list-|0

## Rank 37, Non-forum, Full Proxy Lists
http://www.checkedproxylists.com/proxylists_full.html|proxylist_full_|0

## Rank 38, Non-forum, This list is updated every 15 minutes.
http://www.proxylists.net/proxylist.shtml?HTTP

## Rank 39, Non-forum, Proxy Lists (10 Pages)
http://www.cooleasy.com/|page=|0

## Rank 40, Forum, Anonymous HTTP proxies
http://community.aliveproxy.com/forums/8.aspx|/forums/t/|0

## Rank 41, Non-forum, Fresh Proxies
http://proxy-hunter.blogspot.com/feeds/posts/default

## Rank 42, Non-forum, 30 proxy pages
http://www.haozs.net/Class.asp?ID=17|/Html/?|0

## Rank 43, Non-forum, 300 updated proxies
http://freeproxylists.co

## Rank 44, Non-forum, Fresh Proxies
http://best-proxy.ru/feed

## Rank 45, Non-forum, Fresh Proxies
http://fineproxy.ru/

## Rank 46, Forum, Transparent proxies
http://community.aliveproxy.com/forums/11.aspx|/t/|0

22.5.15

Habilitar gzip en squid sense ecap

Com que no hi ha manera de configurar l'ecap, que és la proposta official per poder tenir compressió gzip a travès de l'squid, la solució és emprar ziproxy (proxy que permet gzip de sèrie) com a pare de l'squid.

Instalem ziproxy:

apt-get install ziproxy

I configurem el proxy pare (ziproxy) al squid:

cache_peer 127.0.0.1 parent 8080 0 proxy-only