27.7.11

Ubuntu 10.10 a Natty Narwhal 11.04, al portàtil

Finalment he actualitzat es portàtil a la darrera versió d'Ubuntu fins el moment, la Natty Narwhal o 11.04.

La principal novetat e inconvenient d'aquesta actualització és es seu canvi d'entorn gràfic per defecte (i per tant, recomanat) de Gnome 2 a Gnome 3 + Unity.

Unity és una shell, una màscara, que preten fer més atractiu i versàtil l'entorn visual.

Costa d'acostumar-se però realment pese a totes les crítiques gratuites (pel mer fet d'atriver-se a fer un pas endavant), trob que s'ha de fer i val la pena fer-ho un esforç per acostumar-s'hi a n'aquest entorn.

Per què? Perquè qui s'hi resisteixi ho passarà pitjor més endavant ja que les distribucions més populars amd Gnome, ja estan gairebé totes migrades a Gnome3 i les que no, ho faran.

Asolit que s'ha de passar a Gnome3 hi tenim des del meu punt de vista, tres opcions:

* Emprar Gnome3 2D... o així l'anomenen, que vindria a ser el Gnome3 sense cap màscara, lo més paregut a Gnome2 per la suposada resistència... ja que segurament hi tiraran per alguna de les dues següents opcions.

* Gnome-shell: A jo no m'ha funcionat ni amb Fedora 15 (que ho portava de sèrie) ni amb Sabayon (que l'han ficat fa poc). Per la meva experiència qui tingui una GPU nVidia ha de creuar els dits.

* Ubuntu + Unity: La shell pròpia de Canonical, Ubuntu. Que per jo és la que té més garanties de futur, bon funcionament i innovacions.


Deixant de banda tot això, faig una recopilació dels links que m'han estat útils després d'aquesta actualització d'Ubuntu:

Get Emerald To Work In Ubuntu 11.04 Natty Narwhal ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog
Enabling Compiz Fusion On An Ubuntu 11.04 Desktop (With The Unity Desktop) | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials
Indicadores de Unity al estilo de los applets de Gnome - Taringa!
12 Things I did After Installing New Ubuntu 11.04 "Natty Narwhal" | Tech Drive-in
Brightness indicator for Ubuntu Unity