21.7.10

Ubuntu h264 Medibuntu

Per a poder fer streaming amb VLC transcodejant amb H264+AAC.

http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1117283.html

2.7.10

Adblock Plus

La millor eina per treure molts de banners i publicitats mentre navegues.

Complement del firefox: https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1865/
Llistes de filtres: http://adblockplus.org/en/subscriptions

Un cop instal·lat i reiniciat es firefox, s'ha d'anar a la llista de filtres i subscriures a la que trobeu més adient. Jo empro sa de Filtros Nauscopicos.