22.5.15

Habilitar gzip en squid sense ecap

Com que no hi ha manera de configurar l'ecap, que és la proposta official per poder tenir compressió gzip a travès de l'squid, la solució és emprar ziproxy (proxy que permet gzip de sèrie) com a pare de l'squid.

Instalem ziproxy:

apt-get install ziproxy

I configurem el proxy pare (ziproxy) al squid:

cache_peer 127.0.0.1 parent 8080 0 proxy-only

Cap comentari:

Publica un comentari

Escriu