3.11.15

Minecraft i Ubuntu 15

Error amb el certificat ssl al intentar instalar Minecraft.jar amb l'OpenJDK (8 en el meu cas).

Es soluciona amb:

sudo update-ca-certificates -f

Font: http://askubuntu.com/questions/627426/minecraft-with-openjdk-7-i-get-the-trustanchors-parameter-must-be-non-empty

Cap comentari:

Publica un comentari

Escriu