9.5.11

Manipulant es meu router jazztel

Bo i senzill manual de comandaments del iptables:
http://www.efn.uncor.edu/escuelas/computacion/files/Manual%20de%20Uso%20de%20IPTables%20-%20Jorge%20Kleinerman.pdf

Exemple per forwardejar un port: iptables -A INPUT -p tcp --dport xxxx -d x.x.x.x -j ACCEPT

Comandaments per hackeig d'un router similar (amb busybox):
http://www.cyberciti.biz/tips/hacking-the-dlink-502t-router.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu