10.4.17

TCP/UDP socket

http://xmodulo.com/tcp-udp-socket-bash-shell.html

Cap comentari:

Publica un comentari

Escriu